Knuder i huden
Af Jane Øster, dyrlæge


Kort  beskrivelse af sygdommen
Knuder i huden er en almindeligt forekommende sygdom hos den voksne og ældre hund, og kan skyldes mange forskellige sygdomme. De kan variere fra at være helt ufarlige tilfælde, som vil forsvinde igen, til at være knuder, som skyldes ondartet kræft (cancer), og som bør fjernes hurtigst muligt for at undgå spredning i kroppen.

En knude kan bl.a. opstå som følge af en infektion eller irritation i huden, f.eks. efter et insektstik eller et fremmedlegeme, og en byld eller arvæv kan derfor også forveksles med regulære knuder. Andre årsager kan som nævnt være kræft og disse knuder kan variere fra godartet til ondartet.

Enhver knude i huden bør undersøges tidligt for at sikre rettidig og korrekt behandling

Symptomer
De fleste knuder i huden giver ikke anledning til kliniske symptomer hos hunden og oftest finder man dem helt tilfældigt, uden at hunden udviser symptomer på sygdom. Men i enkelte tilfælde kan knuden være kløende eller øm og give anledning til slikkeri, sår eller halthed.

I sjældne tilfælde vil selve placeringen af knuden give problemer, f.eks. halthed, hvis den sidder på benet (figur 1) eller øjenproblemer, hvis den sidder på øjenlåg osv.

Figur 1. Hund med store knuder i poterne, som gør at den har svært ved at gå. Knuderne viste sig at bestå af bindevæv.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?
Diagnosen stilles på baggrund af en indledende klinisk undersøgelse, hvor hunden undersøges for at sikre, at der ikke er andre sygdomme eller systemisk påvirkning.

Desuden laves en klinisk undersøgelse af selve knuden for at fastslå størrelse, form og fasthed, eventuel ømhed, hvor dybt i huden den er placeret osv. Denne undersøgelse kan eventuelt give et hint i retning af type og alvorlighed, men en endelig diagnose stilles først ved yderligere undersøgelse, da knuder kan ligne hinanden af udseende. Man kan derfor ikke med sikkerhed mærke eller se på knuden, om det f.eks. er en godartet fedtknude eller en ondartet kræftknude.

For at kunne differenciere mellem de forskellige knuder i huden, skal der derfor udtages en celleprøve fra knuden. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at dyrlægen tager en prøve med en kanyle og undersøger cellerne i mikroskopet, i andre tilfælde kræver det en biopsi (hudprøve) og grundigere undersøgelse af celleprøven. Typisk sendes hudbiopsien til et eksternt laboratorium for at finde frem til den præcise diagnose og for at fastslå hvilken type af kræft (cancer), der er tale om.

Hvordan kan dyrlægen hjælpe dit kæledyr med knuder i huden?
Den bedste hjælp for dit kæledyr er, at få fastslået hvilken type knude, der er tale om, så dyrlægen kan rådgive dig omkring den optimale behandling. Behandlingen kan i nogle tilfælde være medicinsk, hvor hunden skal have en tablet-kur, og i andre tilfælde er kirurgisk behandling nødvendigt, hvor man fjerner knuden ved en operation.

Hvad er fremtiden for din hund, hvis den har knuder i huden
Fremtiden afhænger af hvilken type knude hunden har, ofte er der gode udsigter efter behandling. Generelt gælder det om at stille diagnosen tidligt, samt at få hunden/katten behandlet hurtigst muligt.

Hvad kan du selv gøre?
Tjekke din hund jævnligt for knuder. Mærk godt efter over hele kroppen, også i de områder, hvor du normalt ikke klapper din hund. Kontakt din dyrlæge hvis du finder en hævelse eller knude, som ikke har været der tidligere.
Tilbage til toppen.

De fleste knuder i huden giver ikke anledning til kliniske symptomer hos hunden, og oftes finder man dem helt tilfældigt.
Den bedste hjælp for dit kæledyr er at få fastslået hvilken type knude, der er tale om.